Er Lac- разредители и обезмаслители
solvent 202 normal erlacEr lac 202 Акрилен разредител: стандартен, бърз и бавен

 

 

 

 

 

dialitiko cl-88 erlacEr lac CL-88 Нитро разредител, предназначен за разреждане на нитроцелуозни бои и за почистване.