Когато постигнем поставените си цели, да се гордеем от начина, по който сме го направили.