EP Vernici- двукомпонетни бои и покрития
logo_ep_R_StБОЯ ЗА ДИРЕКТНО НАНАСЯНЕ VZAN

Двукомпонентна акрилна боя, която се характеризира с бързо съхнене и отлична устойчивост на външни условия. Нанася се директно върху: желязо, поцинкована ламарина и накои пластмасови материали, след механична обработка или шлайфане. Тествайте преди употреба. Като финишен слой, боята трябва да бъде нанесена след полагането на епоксиден или полиакрилен грунд. Нанася се мокро в мокро.

 • За нанасяне с пистолет или с високо налягане- разреждане с акрилен/полиуретанов разредител 10-20%
 • Смесване според теглото- 25% с втвърдител QA 2009/ за зимата/ или QA 2028 /стандартен втвърдител
 • Дебелина на слоя- 40-50µ
 • Външен вид- гланц
 • Цвят- по избор (RAL)

БОЯ ЗА ДИРЕКТНО НАНАСЯНЕ VZAST/VZAOD

Двукомпонентна акрилна боя, която се характеризира с бързо съхнене и отлична устойчивост на външни условия. Нанася се директно върху: желязо, поцинкована ламарина и накои пластмасови материали, след механична обработка или шлайфане. Тествайте преди употреба. Като финишен слой, боята трябва да бъде нанесена след полагането на епоксиден или полиакрилен грунд. Нанася се мокро в мокро.

 • За нанасяне с пистолет или с високо налягане- разреждане с акрилен/полиуретанов разредител 10-20%
 • Смесване според теглото- 25% с втвърдител QA 2009/ за зимата, за външна употреба/ или QA 2028 /стандартен втвърдител за външна употреба
 • Дебелина на слоя- 50-60µ
 • Външен вид- VZAST- полугланц;VZAOD- мат
 • Цвят- по избор (RAL)

БОЯ ЗА ДИРЕКТНО НАНАСЯНЕ VEN

Двукомпонентна акрилна фосфатна боя, с висока плътност (100µ на слой), характеризираща се с бързо съхнене и изключително устойчива на външни условия и корозия. Нанася се върху желязо, поцинкована ламарина и алуминий, след механична обработка или шлайфане на повърхността. Полагане на следващ слой- от 30 минути до максимум 1 час.

 • За нанасяне с пистолет или с високо налягане- разреждане с акрилен/полиуретанов разредител 5-10%
 • Смесване според теглото- 20% с втвърдител QA 2067/ UHS за външно/ или 40% QA 2028 /стандартен втвърдител за външна употреба
 • Дебелина на слоя- 80-100µ
 • Външен вид- гланц
 • Цвят- по избор (RAL)

БОЯ ЗА ДИРЕКТНО НАНАСЯНЕ VENO

Двукомпонентна акрил- фосфатна боя, с висока плътност (100µ на слой), характеризираща се с бързо съхнене и изключително устойчива на външни условия и корозия. Нанася се върху желязо, поцинкована ламарина и алуминий, след механична обработка или шлайфане на повърхността. Полагане на следващ слой- от 30 минути до максимум 1 час.

 • За нанасяне с пистолет или с високо налягане- разреждане с акрилен/полиуретанов разредител 5-10%
 • Смесване според теглото- 15% с втвърдител QA 2067/ UHS за външно/ или 30% QA 2028 /стандартен втвърдител за външна употреба
 • Дебелина на слоя- 80-100µ
 • Външен вид- мат
 • Цвят- по избор (RAL)

АКРИЛНА БОЯ ZAF 1300

Двукомпонентна акрилна боя, която се характеризира с бързо съхнене и отлична антикорзионна защита и устойчивост на атмосферни влияния. Нанася се директно върху: желязо, поцинкована ламарина и някои пластмасови повърхности, предварително обработени механични или чрез шлайфане.  Може да се нанася включително и върху епоксидни и полиакрилни грундове. Тествайте преди употреба. Нанася се мокро в мокро.

 • За нанасяне с пистолет или под високо налягане- разреждане 10-20% с полиуретанов/ акрилен разредител
 • Смесване според теглото- 15% с втвърдител QA 2028
 • Дебелина на слоя- 50-60µ
 • Външен вид- мат
 • Цвят- по избор (RAL)

СТРУКТУРНА АКРИЛНА БОЯ VZATF

Двукомпонентна акрилна боя със структурен ефект, подходяща за мебели, рамки и др. Характеризира се с бързо съхнене и отлична устойчивост на атмосферни влияния и износване. Може да се нанесе директно върху: желязо, поцинкована ламарина и някои пластмаси, след механична обработка или шлайфане. Подходящи видове грунд преди боята: епоксиден или полиакрилен. Тествайте преди употреба. Нанасяне на следващ слой- в рамките на два часа.

 • За нанасяне с пистолет или под високо налягане- разреждане 10-20% с полиуретанов/ акрилен разредител
 • Смесване според теглото- 25% с втвърдител QA 2028
 • Дебелина на слоя- 50-60µ
 • Външен вид- мат
 • Цвят- по избор (RAL)

АКРИЛНА БОЯ VAP

Двукомпонентна акрилна боя с изключително висока устойчивост на климатични условия и светлина. Подходяща е за промишлени структури, най- вече в индустрията. Нанася се върху епоксиден, епокси-винил или полиакрилен грунд. В рамките на 6 часа, може да се полага втори слой.

 • За нанасяне с пистолет или под високо налягане- разреждане 5-10% с полиуретанов/ акрилен разредител
 • Смесване според теглото- 50% с втвърдител QA 2028 и QA 2009 или 30% с QA 2067 / UHS втвърдител/
 • Дебелина на слоя- 40-50µ
 • Външен вид- гланц
 • Цвят- по избор (RAL)

ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ VZR

Двукомпонентна полиуретанова боя с отлична устойчивост на климатични условия, ако се използва с алифатен втвърдител /QA 2028 или QA 2009/. Подходяща за боядисване на индустриални конструкции. Нанася се директно върху желязо след обработката му или върху нитроустойчиви грундове.

 • За нанасяне с пистолет или под високо налягане- разреждане 5-10% с полиуретанов разредител
 • Смесване според теглото- 50% с втвърдител QA 2028 или QA 2020
 • Дебелина на слоя- 40-50µ
 • Външен вид- гланц
 • Цвят- по избор (RAL)

ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ VZ/VZS/VZON

Двукомпонентна полиуретанова боя с отлична устойчивост на климатични условия и светлина, ако се използва с алифатен втвърдител /QA 2028 или QA 2009/. Подходяща за боядисване на промишлени индустриални конструкции и дърво. Трябва да се нанесе върху алкиден, епокси-винил, или акрилен грунд или да се използва междинен грунд. Нанасяне на втори слой- в рамките на 6-8 часа.

 • За нанасяне с пистолет или под високо налягане- разреждане 5-10% с полиуретанов разредител
 • Смесване според теглото- 25% с втвърдител QA 2067;  50% с QA 2028; 50% с QA 2009 или 50% с QA 2045 /бърз/
 • Дебелина на слоя- 40-50µ
 • Външен вид- VZ- гланц; VZS- полугланц; VZON- мат
 • Цвят- по избор (RAL)